Mooie wenskaarten voor het goede doel!

Welkom! Fijn dat u er weer bent.

Vanwege persoonlijke omstandigheden heb ik besloten te stoppen met het verkopen van de kaarten. Dit betekent dat de voorraad niet meer zal worden aangevuld.

Wij verkopen vierkante fotokaarten (ong 13x13cm) voor €1,- per stuk inclusief envelop. Verzendkosten zijn €3,- per bestelling. Bezorging in Woudenberg is gratis en ook afhalen is een mogelijkheid.

Bekijk hier onze collectie wenskaarten!

Kom over en help

Kom over en help weet zich geroepen om te dienen, en gunt elk kind een hoopvolle toekomst.logo
Daarom ondersteunen zij kwetsbare kinderen en gezinnen.

Deze ondersteuning is divers. Er wordt persoonlijke hulp gegeven aan kinderen, zodat zij in een veilige omgeving kunnen opgroeien en goed kunnen meedoen in het onderwijs. Verder wordt er tijdelijke ondersteuning geboden in dagelijkse levensbehoeften, wordt er begeleiding gegeven bij het opzetten van kleine ondernemingen en wordt geprobeerd het beleid van overheden positief te beïnvloeden.
Kom over en help werkt in Albanië, Armenië, Bulgarije, Georgië, Moldavië, Oekraïne en Oezbekistan.

Veilige leefomgeving

Met het programma Veilige leefomgeving richten we ons op (erg) kwetsbare en arme kinderen en jongeren met een kansarme achtergrond. Denk bijvoorbeeld aan kinderen uit gebroken gezinnen, straatkinderen, kinderen die uit tehuizen naar alternatieve vormen van zorg overgeplaatst worden, gehandicapte kinderen en/of kinderen uit Roma-gezinnen.

We bieden ondersteuning aan pleeggezinnen en andere vormen van alternatieve zorg, en we helpen kinderen en jongeren in een veilige en zorgzame omgeving te kunnen opgroeien.

Kerken en andere sociale instituten kunnen als een sociaal vangnet fungeren voor kwetsbare kinderen en families. Omdat dit nog geen vanzelfsprekend is in de landen waar we werken, ondersteunen we onze partners om dit te ontwikkelen. Datzelfde geldt voor de relatie met de overheid. Het is van belang deze te creëren dan wel te versterken, omdat de overheid een belangrijke rol heeft in het zorgen voor bescherming van de kwetsbaren.